Publications

International:

Lelieveld, G.-J., Harris, L. T, & Van Dillen, L. F. (in press). Jumping on the ‘badwagon’? How group membership influences responses to the social exclusion of others. Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Ghoniem, A., van Dillen, L. F., & Hofmann, W. (2020). Choice architecture meets motivation science: How stimulus availability interacts with internal factors in shaping the desire for food. Appetite, 104815.

Dare, S. E., Van Dijk, W. W., Van Dijk, E., Van Dillen, L. F., Gallucci, M., & Olafse, S. (2020). The effect of financial education on pupils’ financial knowledge and skills:  Evidence from a Solomon four-group design. The Journal of Educational Research, 113, 93-107.

Zech, H., Rotteveel, M., Van Dijk, W. W., & Van Dillen, L. F. (2020). A mobile approach-avoidance task. Behavior Research Methods, 1-13.

Gummerum, M., López-Pérez, B., Van Dijk, E., & Van Dillen, L. F. (2020). When Punishment is Emotion-Driven: Children’s, Adolescents’, and Adults’ Costly Punishment of Unfair Allocations. Social Development, 29, 126-142.

Van Van der Werf, M. M. B., Van Dijk, W. W., Wilderjans, T. F., & Van Dillen, L. F. (2019). The road to the piggy bank: Two behavioural interventions to increase savings (pp. 195204). In: K. Sassenberg & M. L. W. Vliek (Eds.). Social psychology in action: Evidence-based interventions form theory to practice. New York: US: Springer.

Hofmann, W. W. & Van Dillen, L. F. Experiencing and regulating desire. (2018). The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences – Volume iii. Eds. Zeigler -Hill, V. & Shackelford, T. K. Sage Publications, London.

Van Dillen, L. F. & Van Steenbergen, H. (2018). Tuning down the hedonic brain. Cognitive load reduces neural responses to high-calorie food pictures in the nucleus accumbens. Cognitive, Affective, and Behavioral Neuroscience, 18, 447–459.

Kedia, G.; Harris, L.; Lelieveld, G.-J.; van Dillen, L. F. (2017). From the Brain to the Field: The Applications of Social Neuroscience to Economics, Health and Law. Brain Sciences,7, 94.

Van Dijk, W. W., Van Dillen, L. F., Rotteveel, M., & Seip, E. C. (2017). Looking into the crystal ball of our emotional lives: emotion regulation and the overestimation of future guilt and shame. Cognition & Emotion, 31, 616-624.

Van Dillen, L. F., Enter, D., Peters, L. P. M., Van Dijk, W. W., & Rotteveel, M.(2017). Moral fixations: The role of moral integrity and social anxiety in the selective avoidance of social threat. Biological Psychology, 122, 51–58.

Gummerum, M., Van Dillen, L. F., Van Dijk, E., & López-Pérez, B. (2016). Costly third-party interventions: The role of incidental anger and attention focus in punishment of the perpetrator and compensation of the victim. Journal of Experimental Social Psychology, 65, 94–104.

Van Dillen, L. F. & Andrade, J. (2016). Derailing the streetcar named desire. Cognitive distractions reduce individual differences in cravings and unhealthy snacking in response to palatable food. Appetite, 96, 102-110.

Andrade, J., May, J., Van Dillen, L. F., & Kavanagh, D. (2015). Elaborated Intrusion Theory: Explaining the cognitive and motivational basis of desire. Handbook of Desire. Eds. Hofmann, W. W. & Nordgren, L. F. New York: Guilford Press.

Van Dillen, L. F., Harris, L., Van Dijk, W. W., & Rotteveel, M. (2015). Looking with different eyes: Categorization goals moderate facial reactions to negative facial expressions. Cognition & Emotion, 29, 1382-1401.

Seip, E. C., Rotteveel, M., Van Dillen, L. F. & Van Dijk. W. W. (2014) Revenge and Schadenfreude. Schadenfreude, an interdisciplinary approach. Eds. W.W. van Dijk & J. Ouwerkerk. Cambridge: Cambridge University Press.

Van Dillen, L.F. & Papies, E. K. (2014). From distraction to mindfulness: Psychological and neural mechanisms of attention strategies in self-regulation. Biobehavioral Foundations of Self-Regulation. Eds. Gendolla, G., Tops, M., & Koole. S. L. New York: Springer.

Van der Wal, R., & Van Dillen, L. F. (2013). Leaving a flat taste in your mouth. Task load reduces taste perception. Psychological Science, 24, 1277–1284.

Van Dillen, L. F., Papies, E. K., & Hofmann, W. (2013) Turning a blind eye to temptation. How cognitive load can facilitate self-regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 104, 427-443.

Hofmann, W. & Van Dillen, L. F. (2012). Desire: The new hotspot in self-control research. Current Directions in Psychological Science, 21, 317 – 322.

Van Dillen, L. F. & Derks, B. (2012). Working memory load reduces facilitated processing of threatening faces: An ERP study. Emotion, 12, 1340-1349.

Van Dillen, L. F., Van der Wal, R., & Van den Bos, K. (2012). On the role of attention and emotion in morality: Attentional control modulates unrelated disgust in moral judgments. Personality and Social Psychology Bulletin, 38, 1221-1230.

Karremans, J. C. , Heslenfeld, D. , Van Dillen, L., & Van Lange, P. A. M. (2012). Secure attachment partners attenuate neural responses to social exclusion: An fMRI investigation. International Journal of Psychophysiology, 81, 44-50.

Van Dijk, W. W., Van Dillen, L. F., Seip, E. C., & Rotteveel, M. (2012). Emotional time travel: Emotion regulation and the overestimation of future anger and sadness. European Journal of Social Psychology, 43, 308–313.

Van Dillen, L. F., Lakens, D., & Van den Bos, K. (2011). At face value. Categorization goals modulate vigilance for angry faces. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 235–240.

Koole, S. L., Van Dillen, L. F., & Sheppes, G. (2010). The self-regulation of emotion. In K. D. Vohs, R. F. Baumeister (Eds.), Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Van Dillen, L. F. (2010). Do the math. Cognitive load attenuates negative feelings. In-Mind Magazine.

Van Dillen, L. F., Heslenfeld, D. J., & Koole, S. L. (2009). Tuning down the emotional brain: An fMRI study of the effects of cognitive load on the processing of affective images. NeuroImage, 45, 1212–1219.

Van Dillen, L. F. & Koole, S.L. (2009). How automatic is “automatic vigilance”?. The role of working memory in interference of negative information. Cognition and Emotion, 23, 1106–1117

Van Dillen, L. F. (2008). Emotion regulation through action. Emotion Researcher. 12, 7–9.

Van Dillen, L. F. & Koole, S. L. (2007). Clearing the mind: A working memory model of distraction from negative mood. Emotion, 7, 715–723.

Dutch:

Vanderveen, G., Dubelaar, M., Van Wingerden, S., & Van Dillen, L. F. (accepted). Beeldmateriaal in het strafrecht. ELS Enyclopedie.

Verhoeven, W. J., Vanderveen, G., Van Dillen, L. F., & Kruit, S. (2020). Verbeelding in de verhoorkamer. De invloed van het gebruik van beeldmateriaal in het verhoor op verhoortechnieken en proceshouding. Politiewetenschap 117.

Van Dillen, L. F. (2020). Verwachtingen op plaats delict. Tijdschrift voor Criminologie, 62.

Van Dillen, L. F. & Vanderveen. G. (2017). Gruwelijke beelden van plaatsen delict: kijkstrategieën, opgewekte emoties en oordeelsvorming. Tijdschrift voor Criminologie, 59, 176-199.

Vanderveen, G. & Van Dillen, L. F. (2013). Digitalisering maakt strafrechtspraktijk kleurig. Met alle onbekende gevolgen van dien. [Digitization colors legal decision-making. With unknown consequences] Procesperikel, 92, 315-318.

Asadi, S., Van Dijk, W. W., Seip, E., Rotteveel, M., Fischer, A., & Van Dillen, L. F. (2012). Wraak. [Revenge] In M. Baas, D. L. Lakens, A. Lokhorst, M. Strick, N. Van der Ven, & L. F. Van Dillen (Eds.) Jaarboek Sociale Psychologie, deel 11. Groningen: ASPO pers.

Lelieveld, G. J., Van Dillen, L. F., Van Dijk, W. W, & Van Dijk, E. (2012). Iedereen aan de bal. Mensen sluiten anderen niet zomaar uit. [People don’t just exclude other people] In Baas, M., Lakens, D. L., Lockhorst, A., Strick, M., Van der Ven, N. (Eds.), & Van Dillen, L. F. Jaarboek Sociale Psychologie, deel 11. Groningen: ASPO pers.

Seip, E., Rotteveel, M., Van Dijk, W. W., & Van Dillen, L. F. (2012). De rol van expliciete emotie en impliciet affect bij kostbaar straffen. [The role of explicit emotions and implicit affect in costly punishment] In Baas, M., Lakens, D. L., Lockhorst, A., Strick, M., Van der Ven, N. (Eds.), & Van Dillen, L. F. Jaarboek Sociale Psychologie, deel 11. Groningen: ASPO pers.

Van Dijk, W. W., Van Dillen, L. F., Seip, E., & Rotteveel, W. (2012). Het voorspellen van verdriet en boosheid na sociale exlusie. [Predicting sadness and anger following social exclusion] In Baas, M., Lakens, D. L., Lockhorst, A., Strick, M., Van der Ven, N. (Eds.), & Van Dillen, L. F. Jaarboek Sociale Psychologie, deel 11. Groningen: ASPO pers.

Van der Wal, R., Van Dillen, L.F., & Van der Bos, K., (2010). Met een zuivere blik. Het effect van aandachtscontrole op de rol van walging in morele oordelen. [With a clear focus. Attentional control moderates the impact of disgust on moral judgments] In Derks, B., Stel, M., Van Prooijen, J.W., & (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie, deel 9. Groningen: ASPO pers.

Van Dillen, L. F., & Koole, S. L., (2006). Mentale inspanning en affect regulatie: Een nadere toetsing van de taakabsorptie hypothese. [Cognitive effort and affect regulation: A further test of the task absorption hypothesis.] In R. Holland, J. Ham, C. van Laar, J. Ouwerkerk, & R. Ruiter (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie, deel 5. Groningen: ASPO pers.

Other:

Vanderveen, G. & Van Dillen, L. F. (2015). Beeldmateriaal in de Strafrechtsketen: Individuele verschillen in kaart middels eyetracking. De Criminoloog,14, 8.

Van Dillen, L. F. (2015). Eins und eins zusammenzählen: Kognitive Belastung dämpft negative Gefühle. The Inquisitive Mind, 7, 14.

Van Dillen, L. F. (2013). Misleid je brein met wonderbessen en zweetsokken. In: Het beste idee van 2013. Tilburg: De Wereld.